Τετάρτη 12 Αυγούστου 2020

Φτάνει να σε αγαπήσουν ελάχιστοι άνθρωποι για να αισθανθείς ..... " Γεμάτος " !