Κυριακή 2 Αυγούστου 2020

Αυτός ο ιός με κατέστρεψε. Θα μείνω αβάπτιστη, αστεφάνωτη και ακήδευτη. Και το χειρότερο. Ούτε για τα πανηγύρια δεν θα είμαι