Δευτέρα 24 Αυγούστου 2020

- Δεν μ' αρέσει να μιλάω και να με γράφουν. - Άδεια, ασφάλεια και δίπλωμα παρακαλώ.