Τετάρτη 12 Αυγούστου 2020

Θα θυμάμαι τη μάνα μου πάντα για το χιούμορ της και με χιούμορ Και δε θέλω να γράψετε κανένα δακρύβρεχτο μενσιο