Δευτέρα 10 Αυγούστου 2020

Αυτοί που μιλάνε στην καρδιά του λαού, αυτοί θα έπρεπε να ορίζουν την τύχη του.