Σάββατο 15 Αυγούστου 2020

Τον καταλαβαίνεις αμέσως τον ηλίθιο γιατί έχει γνώμη χωρίς να έχει γνώση