Τρίτη 25 Αυγούστου 2020

στην ιστορία με το παιδάκι που το βρήκαν στη θάλασσα δεν κρίνω, όλοι αποτύχαμε τις πρώτες φορές να αποδράσουμε, μικρό είναι θα ξαναπροσπαθήσει