Κυριακή 9 Αυγούστου 2020

Είπα θα σηκωθώ στις 7 για τρέξιμο και σηκώθηκα στις 9 για αυγόφετες