Κυριακή 9 Αυγούστου 2020

Σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης το 112 προκαλεί πανικό, ας το κρατήσουμε να μας ενημερώνει το Πάσχα ότι Χριστός Ανέστη