Τετάρτη 19 Αυγούστου 2020

Να είστε άντρες παλαιάς κοπής και να τα τιμάτε λέει ο άλλος και ξύρισε την τρίχα απ' τα πόδια