Τετάρτη 5 Αυγούστου 2020

-Βαρύ το 2020,όμως θα περάσει -Ναι αλλά από πάνω μας κ πολλές φορές