Τετάρτη 12 Αυγούστου 2020

Σε γάμο απόψε : - Γαμπρέ, να ζήσετε ! - Επίσης, Κύριε Βασίλη !