Τρίτη 4 Αυγούστου 2020

Ο εγωισμός δεν "χωράει" παντού...πότε θα το καταλάβουμε επιτέλους