Τρίτη 11 Αυγούστου 2020

- Όλα τα ωραία κάποτε τελειώνουν. - Όχι και στα δύο λεπτά Μάκη μου.