Παρασκευή 21 Αυγούστου 2020

Σεξ τόσο καλό, που άκουγε όλη η γειτονιά. Την διπλανή. Εγώ μαγείρευα.