Πέμπτη 20 Αυγούστου 2020

Δεν κρίνω..Έχω φωνάξει σερβιτόρο από διπλανό μαγαζί για να πληρώσω