Τρίτη 25 Αυγούστου 2020

Οι άλλοι βάλανε προσφορά την εικοσάρα πίτσα δώδεκα ευρώ . Εκεί να μην δούμε ποτέ το πουλί μας όταν κατουράμε .