Σάββατο 29 Αυγούστου 2020

Το μόνο καλό με τον κοβιντ είναι ότι λένε νεαρές ηλικίες τα 40