Παρασκευή, 21 Αυγούστου 2020

ΟΧΗ ΔΕ ΘΑ ΕΠΗΤΡΕΨΟ ΣΤΑ ΠΕΔΙΑ ΜΟΥ ΝΑ ΠΑΝΕ ΣΚΟΛΙΟ ΜΕ ΜΑΣΚΑ!!! ΘΑ ΚΑΤΣΟΥΝ ΣΠΙΤΗ ΚΕ ΘΑ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟ ΜΑΘΙΜΑ ΕΓΟ!!! ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ, ΩΡΘΟΓΡΑΦΙΑ ΚΕ ΑΝΑΓΝΟΣΗ!!! ΚΙΝΟΠΙΗΣΤΕ!!!