Παρασκευή 21 Αυγούστου 2020

ΟΧΗ ΔΕ ΘΑ ΕΠΗΤΡΕΨΟ ΣΤΑ ΠΕΔΙΑ ΜΟΥ ΝΑ ΠΑΝΕ ΣΚΟΛΙΟ ΜΕ ΜΑΣΚΑ!!! ΘΑ ΚΑΤΣΟΥΝ ΣΠΙΤΗ ΚΕ ΘΑ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟ ΜΑΘΙΜΑ ΕΓΟ!!! ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ, ΩΡΘΟΓΡΑΦΙΑ ΚΕ ΑΝΑΓΝΟΣΗ!!! ΚΙΝΟΠΙΗΣΤΕ!!!