Σάββατο 8 Αυγούστου 2020

Υπάρχει πάντα το αύριο... και όταν έρχεται... τα πάντα μπορούν να αλλάξουν...