Τετάρτη 12 Αυγούστου 2020

- Έχεις νεύρα, Αγάπη μου ; - Ό χ ι ! - Πλάκα κάνεις ! - Εσύ ξεκίνησες !