Πέμπτη 6 Αυγούστου 2020

"άνω κοιλιακός,κάτω κοιλιακός,πλάγιος κοιλιακός".Ψάχνω,ξαναψάχνω,τίποτα..Είναι σίγουρο ότι έχουμε όλοι?