Τρίτη 11 Αυγούστου 2020

Έτσι όπως πάει βλέπω τον Σπύρο Παπαδόπουλο να μας δείχνει πως να πλένουμε τα χέρια μας με στολή παραλλαγής και φούμο .