Τρίτη 18 Αυγούστου 2020

Κούρεψα το σκυλί, την έφερα στο σπίτι και της λέω, σου έκανε ένα μαλλιιιιι τέλειο, μου λέει εγώ καρέ τα ήθελα.