Σάββατο 1 Αυγούστου 2020

Δεν έχω τίποτα με τους αδειούχους του Αυγούστου , ήμουν και εγώ κάποτε αδειούχος Αυγούστου .