Κυριακή 9 Αυγούστου 2020

Ολες οι γιαγιάδες όταν δίνουν λεφτά στα εγγόνια κάνουν λες και σπρώχνουν ναρκωτικά.