Δευτέρα 10 Αυγούστου 2020


- Πόσα κομμάτια μουσακά έφαγες; - Ήταν σε κομμάτια;