Παρασκευή 21 Αυγούστου 2020

Μια άλλη ωραία ιδέα είναι να πληρώνουν οι μαθητές την θέρμανση στα σχολεία. Όσων οι γονείς δεν έχουν να σχηματίζουν τμήματα χωρίς θέρμανση. Αντίστοιχα όσων πληρώνουν να είναι σε τμήματα με καλοριφέρ.