Δευτέρα 10 Αυγούστου 2020

Γιατί δε ρωτάνε "παντρεμένος είσαι ή ανύπαντρος;" και ρωτάνε "παντρεμένος είσαι ή ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ;" Τροφή για σκέψη