Κυριακή, 16 Αυγούστου 2020

Ακρίδα στο μπάνιο.Ξέρει κανείς πόσα χρόνια ζει να δω πότε θα κατουρήσω?