Τρίτη 25 Αυγούστου 2020

Παιδί είναι, θα περάσει και Ατλαντικό, εμείς δηλαδή τι πάθαμε.