Τετάρτη 5 Αυγούστου 2020

Λάθος μερος, λάθος στιγμή, λάθος χρονιά, λάθος πλανήτης.