Πέμπτη 20 Αυγούστου 2020

Αν υπάρχει κρούσμα σε ένα σχολείο, θα κλείνει το τμήμα και όχι το σχολείο. Το τμήμα που θα μείνει τελευταίο προκρίνεται σε περιφερειακούς και πανελλήνιους αγώνες και μετά στο πανευρωπαϊκό.