Τετάρτη 19 Αυγούστου 2020

-Τι φωτό είναι αυτή που μου έστειλες; -Σελφι. -Και γιατί κοιτάζεις άλλου; -Ηταν αυθόρμητη.