Σάββατο 15 Αυγούστου 2020

Εξηγεί ο γιος μου σε κάτι κοριτσάκια ότι στην Αθήνα έχουμε αποχετεύσεις και όχι βόθρους και τον κοιτάνε εκατασιασμενα. Έχουμε πάει το καμάκι σε άλλο επίπεδο.