Τρίτη 18 Αυγούστου 2020

-Σταμάτα να κυνηγάς με τόσο πάθος τον λάθος άνθρωπο. -Τι δεν ήταν ο λουκουματζής αυτός;