Κυριακή 23 Αυγούστου 2020

Δεν είναι ότι αυξήθηκαν οι ηλίθιοι Απλά παλιά δεν είχαμε ίντερνετ και το κάθε βόδι επηρέαζε μόνο τον κύκλο του Τώρα με τα σοσιαλ την πληρώνουμε και οι υπόλοιποι