Τετάρτη 5 Αυγούστου 2020

Με όσα συμβαίνουν γύρω μας, την αισιοδοξία μόνο να την ειρωνευτείς μπορείς πια.