Τετάρτη 19 Αυγούστου 2020

Όπως οι έμποροι πατάτας βαφτίζουν τις πατάτες Αιγύπτου, Νάξου έτσι κι ο #Χαρδαλιας βαφτίζει τα εισαγόμενα κρούσματα σε εγχώρια. Τα ´χει αυτά το εμπόριο παιδιά. Ατομικό σακί να πάρετε