Πέμπτη 20 Αυγούστου 2020

Από το διάστημα φαίνεται το Σινικο Τείχος και το σαλόνι της Πατουλαινας