Τετάρτη 19 Αυγούστου 2020

-Κάνετε τεστ στην Ελλάδα; -Αμέ -Πόσα; -Τεστ τεστ ένα δύο