Σάββατο 8 Αυγούστου 2020

Αυτοί που μένουν όταν δεν είσαι καλά, είναι αυτοί που αξίζουν να είναι στη ζωή σου