Τετάρτη 5 Αυγούστου 2020

Παιδιά να τους αγαπάτε αυτούς που έχουν τάσεις φυγής, αυτούς που δεν μπορούν να μείνουν πολύ σε μιά κατάσταση, κάτι τους κυνηγάει μέσα τους.