Κυριακή 9 Αυγούστου 2020

γιατί πνίγεται κόσμος ,δεν αλλάξαμε κυβέρνηση ;