Πέμπτη 20 Αυγούστου 2020

- Μην του στείλεις - Μην του στειλεις - Μην του στείλεις - Μην του στείλεις - Μην του στείλεις - Μην του στείλεις - Μην του στείλεις - Γεια τί γίνεται; Καλά έπεσε και μετεωρίτης; Θα τρελαθούμε τελείως;