Δευτέρα 24 Αυγούστου 2020

Η τιμωρία κάποιων ανθρώπων είναι τα μυαλά που κουβαλάνε!