Κυριακή 2 Αυγούστου 2020

Στα μπαρ πλέον θα παίζουν μουσικές καρέκλες. Όταν βλέπουν ελέγχους, θα σταματάει η μουσική και όποιος μείνει όρθιος, θα τρώει το πρόστιμο