Πέμπτη 20 Αυγούστου 2020

Δε ξέρω αν έχετε τσακωθεί με τη ζωή ή αν η ζωή έχει τσακωθεί μαζί σας, καλό θα είναι όμως να τα βρείτε.