Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου 2020

-Κύριοι ένορκοι,αξιότιμο δικαστήριο,είχε ξυπνήσει απο τις 08.00 κ έστειλε καλημέρα στις 08.15. -Αθώα.