Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου 2020

Έχω σκούπισμα σφουγγάρισμα και ξεσκόνισμα. Στείλτε θετική ενέργεια και κάποιον να βοηθήσει.